Aktualności

Mistrzostwa - Pierwsze otwarte - Może spróbujesz swoich sił!

2020-10-06

I OTWARTE MISTRZOSTWA W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC o Puchar Burmistrza Czaplinka.

Na pojezierzu Drawskim nad jeziorem Drawsko

Zawody odbędą się w hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku 28 listopada 2020 r. W Czaplinku na pojezierzu Drawskim możesz tylko na sportowo czyli zdrowo! Nie tylko nad wodą, ale również w miasteczku, dzieje się.

 

czytaj więcej

Festiwal w Czaplinku na zakończenie wakacji zapraszamy do Czaplinka na Pojezierze Drawskie nad jezioro Drawsko

2020-08-21

Festiwal odb?dzie si? 05.09.2020 r.  od godziny 13-tej i potrwa do godzin nocnych. Muzykowanie przy ognisku i falach jeziora to fina? festiwalu...

 

Program:

 

13.00 – 16.30 warsztaty:

- eko-zabawek,

- zielarskie,

- plastyczne,

- zabawy z kijami nie tylko dla ch?opców,

- zrób swoj? koszulk?

16.30 – 17.00 pokazy powarsztatowe, animacje, konkurs rodzinny

17.00 – 18.00 wyst?p La Bazuna z Rzepowa

18.00 – 18.30 fina? konkursu

19.00 – 20.15 koncert Lunove 

21.00 – koncert  Kurna Chata

Sielawa to najwi?kszych p?ywaj?cy smako?yk w jeziorze Drawsko. Mamy pewno??, ?e nasza folkowa SIELAWA b?dzie regionalnym specjalno?ci? kulturaln? na naszym pojezierzu. Zapraszamy !

 

Sielawa

czytaj więcej

Na rynku w Czaplinku

2020-08-05

Na pojezierzu Drawskim w Czaplinku, niecodzienny koncert...

Koncercik na rynku w Czaplinku

 

czytaj więcej

Koszykówka nad brzegiem jeziora Drawsko, tuż za płotem...

2020-08-03

Nad brzegiem Jeziora Drawsko, w klimatyzowanym od jeziora Drawsko powietrzu, mo?na zagra? w najpi?kniejsz? z gier zespo?owych;-)

Koszykówka na najwy?szym poziomie... 

czytaj więcej

Templariusze w Tempelburgu zapraszamy do Czaplinka na Piknik

2020-07-30

Serdecznie zapraszamy na Pojezierze Drawskie do Czaplinka na historyczne spotkanie 15.08.2020.

 

czytaj więcej

U nas możesz pójść w TANGO...

2020-07-23

Zapraszamy na pojezierze Drawskie do Czaplinka, tutaj mo?esz odpocz?? od wielu spraw i wielu ludzi...

czytaj więcej

Wesołe Miasteczko przyjechało do miasteczka nad jeziorem Drawsko;-)

2020-07-17

Ponad dziesi?? dni b?dzie u nas za p?otem Weso?e Miasteczko. Tak?e jeszcze wi?cej atrakcji dla naszych Ma?ych Go?ci. Zapraszamy do Czaplinka nad jeziorem Drawsko na pojezierzu Drawskim.

Weso?e Miasteczko w Czaplinku

czytaj więcej

Sezon w Czaplinku - na pojezierzu Drawskim rozpoczęty;-)

2020-06-30

Sezon wakacyjny na pojezierzu Drawskim rozpocz?ty;-)

Jak informuj? nas pracownicy Informacji Turystycznej w naszym miesteczku b?dzie si? dzia?o w okresie letnim:

  1. Zwiedzanie centrum Czaplinka wraz z Ko?cio?em Trójcy ?w. - oprowadza profesjonalny przewodnik. Codziennie lipiec/sierpie? od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 12:00 - 16:00. O ka?dej pe?nej godzinie, tj. 12:00, 13:00, 14:00 i 15:00 przewodnik spotyka si? z ch?tnymi ko?o rze?by Rybaka na Rynku. Zwiedzanie jest nieodp?atne. Kontakt: tel. 94 375 47 90
  2. Izba Muzealna (ul. S?oneczna 27, dawne gimnazjum) czynna jest od wtorku do pi?tku w godz. 14:00 – 18:00 oraz w soboty w godz. 12:00 – 16:00. Kontakt: tel. 94 375 55 06
  3. S?awogród – czynny codziennie w godz. 10:00 – 18:00. Mo?na tutaj równie? przej?? szkolenie rycerskie, które odbywa si? codziennie o godz. 16:00. Kontakt: 502 489 740
  4. Zamek Drahim – codziennie w godz. 9:00 – 18:00. Tel. 665 763 259
  5. Pa?ac Siemczyno -  Interaktywne Muzeum Baroku oraz Uniwersalium Rzemios? Ró?nych – wtorek - niedziela  w godz. 11:00 – 17:00. Tel. 94 375 86 21
  6. „Otwarty Zabytek” na ul. Studziennej czeka na go?ci codziennie w godzinach 12:00 – 18:00 -  architektura ryglowa oraz warsztaty artystyczne i r?kodzielnicze.Tel. 512 338 957
  7. ?elis?awski Zapiecek, warsztaty r?kodzielnicze oraz wypiek szczodraków – tradycyjnych bu?eczek z nadzieniem. Codziennie (warto jednak uprzedzi? o wizycie telefonicznie: 888 139 583).
  8. Ku?nia Ceramiczna w Siemczynie. Na warsztaty mo?na przyby? we wtorki w godz. 15:00 – 17:00. Inne terminy nale?y uzgadnia? telefonicznie: 605 578 600.
  9. Park Linowy "Linolandia"
  10. Wycieczki stateczkiem "Perkoz" na Bielaw? - codziennie z O?rodka Sportów Wodnych w Czaplinek o godz. 11:00 i 16:00
czytaj więcej

Najpiękniejsze jeziora w Polsce - znowu na liście jest Nasze Jezioro Drawsko

2020-05-31

Tak jak na wskazujemy na naszej stronie g?ównej, i? wg National Geographic, jezioro Drawsko nale?y do 10 najpi?kniejszych w Polsce, tego samego zdania jest w tym roku RADIO ZET. Odsy?amy Pa?stwa do ?ród?a...

 

 

 

czytaj więcej