Sezon w Czaplinku - na pojezierzu Drawskim rozpoczęty;-)

2020-06-30

Sezon wakacyjny na pojezierzu Drawskim rozpocz?ty;-)

Jak informuj? nas pracownicy Informacji Turystycznej w naszym miesteczku b?dzie si? dzia?o w okresie letnim:

  1. Zwiedzanie centrum Czaplinka wraz z Ko?cio?em Trójcy ?w. - oprowadza profesjonalny przewodnik. Codziennie lipiec/sierpie? od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 12:00 - 16:00. O ka?dej pe?nej godzinie, tj. 12:00, 13:00, 14:00 i 15:00 przewodnik spotyka si? z ch?tnymi ko?o rze?by Rybaka na Rynku. Zwiedzanie jest nieodp?atne. Kontakt: tel. 94 375 47 90
  2. Izba Muzealna (ul. S?oneczna 27, dawne gimnazjum) czynna jest od wtorku do pi?tku w godz. 14:00 – 18:00 oraz w soboty w godz. 12:00 – 16:00. Kontakt: tel. 94 375 55 06
  3. S?awogród – czynny codziennie w godz. 10:00 – 18:00. Mo?na tutaj równie? przej?? szkolenie rycerskie, które odbywa si? codziennie o godz. 16:00. Kontakt: 502 489 740
  4. Zamek Drahim – codziennie w godz. 9:00 – 18:00. Tel. 665 763 259
  5. Pa?ac Siemczyno -  Interaktywne Muzeum Baroku oraz Uniwersalium Rzemios? Ró?nych – wtorek - niedziela  w godz. 11:00 – 17:00. Tel. 94 375 86 21
  6. „Otwarty Zabytek” na ul. Studziennej czeka na go?ci codziennie w godzinach 12:00 – 18:00 -  architektura ryglowa oraz warsztaty artystyczne i r?kodzielnicze.Tel. 512 338 957
  7. ?elis?awski Zapiecek, warsztaty r?kodzielnicze oraz wypiek szczodraków – tradycyjnych bu?eczek z nadzieniem. Codziennie (warto jednak uprzedzi? o wizycie telefonicznie: 888 139 583).
  8. Ku?nia Ceramiczna w Siemczynie. Na warsztaty mo?na przyby? we wtorki w godz. 15:00 – 17:00. Inne terminy nale?y uzgadnia? telefonicznie: 605 578 600.
  9. Park Linowy "Linolandia"
  10. Wycieczki stateczkiem "Perkoz" na Bielaw? - codziennie z O?rodka Sportów Wodnych w Czaplinek o godz. 11:00 i 16:00